Kuokkalan demarit haluavat tukea maahanmuuttajien kotoutumista

25.05.2016

Kuokkalan sosialidemokraattien kevätkokouksen teemana oli maahanmuuttopolitiikka.  Kuokkalassa sijaitsevassa Salmirannan vastaanottokeskuksessa on lähinnä lapsiperheitä, joten olemme lahjoittaneet sinne mm. jalkapalloja, skeittilautoja ja suomenkielen oppimista helpottavia kuvakirjoja.  Olemme miettineet myös syvällisempiä yhteistyömahdollisuuksia, mutta niiden tarkentaminen on vielä kesken.  Kaikkien suomalaisten kannattaa osaltaan auttaa ja tukea vastaanottokeskusten toimintaa ja tänne jäävien maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä edellyttää molemminpuolista kunnioitusta, avointa vuorovaikutusta ja hyvää tahtoa.

Kuokkalan sosialidemokraatit päättivät yksimielisesti haastaa kaikki Suomen demariyhdistykset mukaan tukemaan vastaanottokeskusten asukkaiden arjen sujumista. Toisaalta Kuokkalassa olemme halukkaita tekemään yhteistyötä muiden yhdistysten ja tahojen kanssa tämän tärkeän asian edistämiseksi.  Eteenpäin kohti parempaa Suomea ja maailmaa!  
29.09.2017Pyydän luottamusta Keskimaan edustajistovaalissa
08.09.2017Uusi julkaisu musiikin oppimisesta sekä teknologian ja pelillisyyden yhteydestä siihen!
25.05.2016Kuokkalan demarit haluavat tukea maahanmuuttajien kotoutumista
02.05.2015TiKI-talk - blogissa tiukkaa asiaa hyvinvoinnin kysymyksistä
12.06.2014Kuokkalan sosialidemokraattien kannanotto